27 augustus 2017

Statuten NPB

De opzet van de Nederlandse Politiebond als vereniging en de daarbinnen geldende spelregels - inclusief de rechten en plichten van de betrokken personen en onderscheiden verenigingsorganen - zijn vastgelegd in de Statuten en het Huishoudelijk reglement.

De bepalingen in deze documenten kunnen alleen worden veranderd als een meerderheid van de vertegenwoordigers van de leden in een bondscongres daarmee instemt.

Klik hier voor de meest recente versie van de Statuten en het Huishoudelijk reglement.

Meer over:
NPB