28 februari 2023

NPB zoekt per direct hoofd werkorganisatie

De oudste en grootste politiebond van Nederland zoekt een hoofd werkorganisatie voor 35 uur per week. Kom jij in Baarn helpen het werk van onze vijftig medewerkers in goede banen te leiden en de samenwerking met de andere politiebonden te versterken? Beloning: minimaal € 5.496 bruto, maximaal € 7.611 bruto per maand. Vakantiegeld en eindejaarsuitkering van 8,33 procent van je jaarsalaris, 228 verlofuren per jaar.

De NPB is een vakbond voor personeel van de Nationale Politie. Namens 28.000 leden zijn wij dagelijks in de weer om bij de werkgever betere arbeidsvoorwaarden te bedingen. Daarnaast biedt ons eigen juristen- en advocatenteam dag in dag uit rechtshulp aan leden die in problemen (dreigen te) komen op het gebied van werk en inkomen, letselschade en strafrechtelijke vervolging. Iets dat elke politieambtenaar kan gebeuren. 

Het hoofdkantoor van de NPB is gevestigd in Baarn in het Huis voor Veiligheid. Een prachtig pand, waarin ook de ACP is gevestigd, een politievakbond waar we nauw mee samenwerken, net als met de politievakbonden Equipe en ANPV. Tevens is hier het Instituut voor Veiligheid gevestigd, de scholingstak van de gezamenlijke politievakbonden.  Wij werken samen in een informele en gemoedelijke sfeer.

Per direct zoeken wij een nieuw hoofd werkorganisatie, iemand die overtuigend in staat is (met name) de volgende taken op zich te nemen. 

  • Je geeft op coachende wijze leiding en sturing aan de werkorganisatie van de NPB, ons vierkoppige managementteam, onze afdeling Collectieve Belangenbehartiging (CBB: de eenheidsbestuurders, de beleids-, marketing- en communicatiemedewerkers, samen circa elf fte) en overlegvormen binnen het Huis voor Veiligheid.
  • Je bent verantwoordelijk voor de adequate inrichting en doorontwikkeling van werkprocessen binnen de NPB-werkorganisatie, zodat management, medewerkers, middelen en processen effectief en efficiënt worden ingezet.
  • Je creëert en realiseert strategisch (organisatie)beleid, dat eenduidige doelen bevat (o.a. op financieel en personeelsgebied), met oog voor de maatschappelijke positie van de NPB.
  • Je ondersteunt en adviseert over beleidsvoornemens van het bestuur.
  • Je ziet toe op een effectieve en efficiënte organisatie voor de ondersteuning en uitvoering van het beleid. Je signaleert bijtijds knelpunten in de uitvoering van de werkzaamheden en neemt initiatieven om tot een oplossing te komen.
  • Je bevordert de samenwerking met collega-vakbonden, het Instituut voor Veiligheid (scholingspoot van de gezamenlijke vakbonden) en andere relevante externe partijen.

LEES MEER over de functievereisten en gevraagde competenties.

De NPB biedt een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd met een proeftijd van twee maanden. Het salaris bedraagt per maand minimaal € 5.496 bruto en maximaal € 7.611 bruto bij een voltijd dienstverband (35 uur). Je ontvangt vakantiegeld van 8,33%, een eindejaarsuitkering van 8,33%, 140 wettelijke verlofuren en 88 bovenwettelijke verlofuren bij een voltijd dienstverband. De CAO FNV Organisaties is van toepassing. Na een (ruime) inwerkperiode is het mogelijk om desgewenst meerdere dagen vanuit huis te werken. 

Solliciteren is mogelijk tot uiterlijk vrijdag 17 maart 2023. 

LEES MEER over de sollicitatieprocedure. 

Meer over:
Vereniging