22 augustus 2023

Vergadering NPB-bondsraad

Vandaag komt de bondsraad van de NPB bijeen voor overleg met het dagelijks bestuur (bondsvoorzitter Jan Struijs, bondssecretaris Nine Kooiman, bondspenningmeester Albert Springer).

De bondsraad bestaat uit vertegenwoordigers van de leden in alle dertien NPB-afdelingen. Samen vormen zij tussen twee congressen in het adviserende en controlerende ‘parlement’ van de bond.