13 oktober 2022

NPB-Congres (Dag 1)

Vandaag vindt in Assen de eerste dag van het vierjaarlijkse NPB-congres plaats.

Eens in de vier jaar komen uit alle afdelingen vertegenwoordigers van de leden bij elkaar en vormen twee dagen lang een bondscongres. Het hoofdbestuur legt dan verantwoording af voor het gevoerde beleid in de voorafgaande vier jaar. Ook worden beleidsvoorstellen besproken en – al dan niet geamendeerd – door het congres aangenomen of verworpen. Tot slot stelt het congres vast wie de komende periode de (betaalde) functies van bondsvoorzitter, bondssecretaris en bondspenningmeester gaan vervullen.