7 juli 2022

NPB-basiscursus rechtshulp (4): Disciplinaire onderzoeken

Ook dit voorjaar leidt de NPB weer een groep nieuwe collega’s op tot individueel belangenbehartiger (IBB-er). Vandaag deel 4 van hun basistraining: Juridische bijstand bij disciplinaire onderzoeken.

De IBB-opleiding van de NPB bestaat uit vier (losse) cursusdagen:

  • Donderdag 14 april: Introductie en Algemene wet bestuursrecht
  • Donderdag 12 mei: Juridische bijstand bij ziekte & re-integratie
  • Donderdag 16 juni: De rol van de IBB-er bij gesprekken
  • Donderdag 7 juli: Juridische bijstand bij disciplinaire onderzoeken

Na het met succes afronden van alle onderdelen ontvangen deelnemers een NPB-certificaat.

Vakbondsverlof
Voor deelname aan deze vakbondsactiviteit kun je gebruik maken van de faciliteiten voor buitengewoon verlof in het Besluit algemene rechtspositie politie (Barp, artikel 35).

Belangstelling?
Aanmelden voor de eerste dag van de basistraining is alleen mogelijk met instemming van de IBB-coördinator en/of de eenheidsbestuurder van jouw NPB-afdeling. Neem dus aub eerst contact met deze collega's op voor overleg; hun namen en contactgegevens vind je in het artikel over de IBB-voorjaarscursus in de (beveiligde) NPB-app.

Vervolgens kun je je digitaal aanmelden. Dat kan in de app, maar ook hieronder.

 

Meer over:
NPB-scholing