15 juni 2023

NPB-basiscursus rechtshulp (4): Disciplinaire onderzoeken

Ook dit voorjaar leidt de NPB weer een groep nieuwe collega’s op tot individueel belangenbehartiger (IBB-er). Vandaag deel 4 van hun basistraining: Juridische bijstand bij disciplinaire onderzoeken.

De IBB-opleiding van de NPB bestaat uit vier (losse) cursusdagen:

  • Do 30 maart: Introductie en Algemene wet bestuursrecht
  • Do 20 april: Juridische bijstand bij ziekte & re-integratie
  • Do 25 mei: De rol van de IBB-er bij gesprekken
  • Do 15 juni: Juridische bijstand bij disciplinaire onderzoeken

Na het met succes afronden van alle onderdelen ontvangen deelnemers een NPB-certificaat.

Vakbondsverlof
Voor deelname aan deze vakbondsactiviteit kun je gebruik maken van de faciliteiten voor buitengewoon verlof in het Besluit algemene rechtspositie politie (Barp, artikel 35).

Belangstelling?
Aanmelden voor de eerste dag van de basistraining is alleen mogelijk met instemming van de IBB-coördinator en/of de eenheidsbestuurder van jouw NPB-afdeling. Neem dus aub eerst contact op met een van deze collega’s. In de NPB-app vind je hun contactgegevens (klik in het menu op CONTACT).

Vervolgens kun je je digitaal aanmelden voor (elk van) de vier basiscursussen of voor een of meer gemiste cursussen van een eerdere IBB-basisopleiding.

Meer over:
NPB-scholing